Tehnološki postopek

obnove polnih industrijskih gumOsnova postopka obnove je že dolgo poznana in se je razširila največ v razvitih državah in ekološko osveščenih družbah. Močno je razširjena v tovornem in letalskem transportu. Obnova polnih industrijskih gum za viličarje je novejša tehnologija, ki se je pojavila, ko so na trg prišle polne gume, ki so nadomestile klasične pnevmatske gume. V sedanjem času se uporabljajo pretežno samo še polne gume. Najnovejše pri tem postopku je, da ni potrebno demontirati gum iz platišč, ne glede na izvedbo platišča ali gume.Polne industrijske gume nimajo jeklenih nosilnih jeder in niso polnjene z zrakom. Sestavljene so iz treh različnih delov gume (Slika 1), ki imajo različne lastnosti. Zaradi omenjene zgradbe so idealne za obnavljanje po prvi obrabi. Pri postopku obnove se odstranijo vsi stari deli gume (slika 2) uskladi se pravilna geometrija, pravilni radiji in dimenzije, ki ustrezajo. Nato se nanašajo nove plasti materialov, najprej plast proti oksidaciji nato vezne plasti, ki povežejo osnovni del z novim delom in nazadnje nova tekalna plast , podobno kot pri proizvodnji novih gum.Tako pripravljene gume se nato vstavijo v posebno komoro (avtoklav) kjer se pod visokim tlakom in temperaturo materiali spojijo v celoto. Uporabljajo se materiali, ki so namenjeni izključno za industrijsko uporabo in vsebujejo večji delež naravnega kavčuka, kar povečuje odpornost in žilavost pri uporabi. Če je osnova primerne kvalitete se obnova lahko ponovi do trikrat. To pa je odličen izkoristek, ki bistveno zniža stroške uporabniku.Garancija na tako obnovljene gume je časovno neomejena in velja do konca izrabe!